Old Hebrew Prayer Book

 

ברוכים הבאים לאתר משמעות

 

אתר משמעות, המקום לאנשים ששואלים את עצמם את השאלות החשובות בחיים. אתר משמעות החיים, הינו מרכז וירטואלי המשמש להסברה ולימוד נושא משמעות החיים ע"פ חכמת האמת, הקבלה, בגישה מדעית, ריאלית והגיונית לכל מעיין.

מועדי, זמני וחגי ישראל

חודש שבט

shvat.jpg

חודש שבט על פי המקורות - חודש שבט, הוא החמישי לחודשים כשסופרים מתשרי והוא החודש ה 11 לפי ספירת השנה על פי תחילתה בניסן. שבט, נזכר במקרא: "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חדש הוא חודש שבט, בשנת שתים לדרויש, היה דבר ה' אל זכריה..." מתוך זכריה א' פסוק ז'. שם החודש, הוא מהמילה האכדית "סבטו", שמשמעה מכה.

פרשת השבוע - זה עליך

parasha.jpg

פרשת יתרו - פרשנות קבלית

שתי אבחנות עיקריות שהאדם מברר במהלך דרכו הרוחנית, הן אבחנות הקשורות בכלים המכונים כלים דקבלה, אל מול הכלים הרוחניים שאותם צריך להשיג וקרויים כלים דהשפעה, או מסך מתוקן. היינו, שמכיוון שממילא בריאת העולם וחומר הבריאה מכונים "הרצון לקבל הנאה", כל שנותר לאדם בעבודתו פה, בעולם, היא תיקון כלי הקבלה שלו, כך שהם יהיו בצורת כלים של השפעה. והשפעה, היא תכונה שאותה רוכש הנברא באמצעות היכולת לרצות ולכוון את כל מהותו אל מקור הבריאה, כלומר לבורא. כך שהפסיעה על הדרך הרוחנית, מתוך הכוונת החיים לנקודת ה "אין עוד מלבדו", ובחירה ברצונות הקשורים בנושא זה, מפתחים באדם עם התהליך, הרגשת "מסך", שבאמצעותו האדם מתנגד לקבלת הנאה לשם הנאה, מבלי להיות ביכולת לשתף בהנאה זו את המקור שממנו היא נובעת.

הבלוג שלנו

הספריה שלנו ומאמרים

books.jpg

 

כאן תוכלו להכנס ולעיין בספרי מקור ובספרי המקובלים, כגון התנ"ך, תהילים, תלמוד עשר הספירות ועוד

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב יהודה לייב אשלג - בעל הסולם - על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": 

talmud_eser_hasfirot2.jpg

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".