Old Hebrew Prayer Book

 

ברוכים הבאים לאתר משמעות

 

אתר משמעות, המקום לאנשים ששואלים את עצמם את השאלות החשובות בחיים. אתר משמעות החיים, הינו מרכז וירטואלי המשמש להסברה ולימוד נושא משמעות החיים ע"פ חכמת האמת, הקבלה, בגישה מדעית, ריאלית והגיונית לכל מעיין.

מועדי, זמני וחגי ישראל

חודש אייר

eyar.jpg

חודש אייר על פי המקורות - אייר, בדומה לשאר שמות חודשי השנה, גם שמו מן הבבלים ופירושו "אור". חודש אייר, הוא השמיני מחודשי השנה בספירה מתשרי והוא החודש השני בשנה הנספרת מפסח, מחודש ניסן. בתנ"ך, ידוע אייר גם כחודש המכונה "זיו" עקב השמש הפוקדת את השמיים בעונה זו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה צורך בשליחת שליחים מירושלים, על מנת שיודיעו על זמן תחילת החודש, כלומר ראשו, לאלו שחגגו פסח שני.

פרשת השבוע - זה עליך

parasha.jpg

פרשת בחוקותי - פרשנות קבלית

הכרת המציאות הרוחנית פירושה, הכרת החוקים והעקרונות הפועלים בה. שכן, כל מציאות ומציאות מתגלית אלינו רק על פי הכוחות הקיימים בה ותגובתנו אליהם. ובדומה לכך שמציאות העולם הזה, החומרי, מתגלית אלינו על פי איזוננו מול החוקים והכוחות הרבים שבה, כך הכרותנו את המציאות הרוחנית תלויה בהתאם לאיזון שנשיג אל מול הקיים בה. ויש לדעת שמילת "חוק" הנגזרת משמה של פרשת השבוע "בחוקותי", הוא מושג שמתפקד במציאות כעניין מחייב. כלומר, שאין ביכולתנו לבחור האם להיות כפופים לחוק או לא, אלא יש בידינו את האפשרות להכיר את החוקים שבמציאות, להבין את אופן פעולתם כלפינו ומתוך זה, ללמוד ולדעת כיצד להתגמש כדי לחיות "נכון".

הבלוג שלנו

הספריה שלנו ומאמרים

books.jpg

 

כאן תוכלו להכנס ולעיין בספרי מקור ובספרי המקובלים, כגון התנ"ך, תהילים, תלמוד עשר הספירות ועוד

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב יהודה לייב אשלג - בעל הסולם - על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": 

talmud_eser_hasfirot2.jpg

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".