Old Hebrew Prayer Book

 

ברוכים הבאים לאתר משמעות

 

אתר משמעות, המקום לאנשים ששואלים את עצמם את השאלות החשובות בחיים. אתר משמעות החיים, הינו מרכז וירטואלי המשמש להסברה ולימוד נושא משמעות החיים ע"פ חכמת האמת, הקבלה, בגישה מדעית, ריאלית והגיונית לכל מעיין.

מועדי, זמני וחגי ישראל

חודש מר כסלו

hanuka.png

זאת חנוכה - החג על פי הקבלה - חג החנוכה, המכונה גם חג האורים, הוא החג שמציין בבסיסו ובעיקרו דבר אחד בלבד וזוהי חנוכת המזבח. שזהו השיא של המרד החשמונאי. היינו, שהכל מוביל לזה כי זהו הסימן לניצחון ולתחיה הרוחנית של העם, במולדתו. שהרי אור במזבח, הוא רצון הבורא והרשייתו אותנו בעבודתו. בהקרבת קורבנות. וכל עניין הנס שהתלווה לכך, הוא רק חיזוק לכך שכל המרד היה רצון עליון, מתוך כוונת הבורא להביאנו לתיקון שוב, שכן מאז שהמקום נכבבש ונחרב, לא היה ליהודים בית לעבוד בו את האלהים. ולכן, מרגע שהוחלט למרוד, עד רגע החנוכה והדלקת כמות השמן שהספיקה ל 8 ימים, הכל הוביל לכך שתתרחש תקומה מחדש. שתהיה חיות באדם אשר באה לידי ביטוי בהקשר הרוחני, שנאסר על היהודים, כחלק מהגזירות. ועתה, התחדש הקשר. זאת חנוכה. חנוכת המזבח.

פרשת השבוע - זה עליך

פרשת השבוע - זה עליך

parasha.jpg

פרשת מקץ - פרשנות קבלית


"צדיק", מסבירה חכמת הקבלה, היא מדרגתו של אדם שמרגיש את הבריאה כמוצדקת וטובה, או שזוהי מדרגת העבודה והיגיעה של האדם, שעל אף סבלו, משגיח את ההצדקה. כלומר, צדיק, הוא לא מי שמן הסתם עושה מצוות או גדול בתורה, אלא שמדרגה אמיתית של צדיק זוהי השגת הרגשה טובה בלב, שמתוכה האדם מצדיק את חייו שכן, הלב לא משקר ואין זה משנה מה פיו של האדם אומר. כשאדם חש בטוב ולבו טוב עליו, הוא צדיק. וכשרע לו לאדם, אזי הוא נקרא "רשע", מפני שבלבו והרגשתו הוא אומר שהבריאה היא רעה ומרשיע את קונה. את מי שיצר אותה. עם זאת כאמור, כשאדם הולך בדרך חכמת האמת ופוסע על השביל הרוחני, הוא נאלץ למצוא עצמו מצדיק לא פעם את סבלו, מתוך הרצון להגיע למדרגה זו, של יציאה מהסבל וההצדקה של הבריאה והבורא.

הבלוג שלנו

הספריה שלנו ומאמרים

books.jpg

 

כאן תוכלו להכנס ולעיין בספרי מקור ובספרי המקובלים, כגון התנ"ך, תהילים, תלמוד עשר הספירות ועוד

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב יהודה לייב אשלג - בעל הסולם - על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": 

talmud_eser_hasfirot2.jpg

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".