Old Hebrew Prayer Book

 

ברוכים הבאים לאתר משמעות

 

אתר משמעות, המקום לאנשים ששואלים את עצמם את השאלות החשובות בחיים. אתר משמעות החיים, הינו מרכז וירטואלי המשמש להסברה ולימוד נושא משמעות החיים ע"פ חכמת האמת, הקבלה, בגישה מדעית, ריאלית והגיונית לכל מעיין.

מועדי, זמני וחגי ישראל

חודש מר חשון

heshvan.png

חודש חשון עפ"י המקורות - מקור שמו של חודש חשוון, או כפי שהוא מוכר גם כ "מרחשוון", הוא בדומה לשאר חודשי השנה, שמקור שמם הוא מבבלית עתיקה. "מרחשון" הוא מהמילה האכדית "וַרְחֻ-שַׁמְנֻ", שפירושה: וַרְחֻ = יֶרַח, חודש; שַׁמְנֻ = שמיני. מכיוון שהאותיות ו' וּ-מ' הן עיצורים שפתיים, לעתים קורה שהן מתחלפות זו בזו.

או כפי שמסביר התלמוד בקצרה, ש"שמות חודשים עלו בידם מבבל"‏. ובכל זאת, יש לשים לב שלא להתבלבל בשמו של החודש באופן שכזה שיש הפרדה בין המילה "מר", לחשוון, שכן, המדובר על מילה אחת כאמור: מרחשוון - הוא חודש חשוון. החודש השני לאחר תחילת השנה ע"פ סיפור בריאת העולם, אך זהו גם החודש השמיני, כשסופרים את השנה מפסח, מניסן

פרשת השבוע - זה עליך

פרשת השבוע - זה עליך

parasha.jpg

פרשת וירא - פרשנות קבלית

פנימיות, הוא עיקר עיסוקה של חכמת הקבלה. היינו, היכולת לקרוא את הכתוב בתורה, על פי הקבלה, הוא עיסוק בפנימיות. בנבכי נשמתו של האדם, המתפתח ביודעין או שלא ביודעין, אל המטרה הרוחנית. אל החוק, שמכתיב את כל התרחשויות המציאות אל תכלית אחת קבועה מראש. עם זאת, אדם נחשב להולך בדרך הרוחנית, ככל שהוא יותר ויותר מודע למתרחש בקרבו ובערנותו לבצע בירור בין רצון חומרי לרצון רוחני. זאת אומרת, שמודעותו של האדם לתהליכים שממילא מתרחשים, היא זו שקובעת את מידת השתתפותו ובהתאם, את יכולתו לחוש בתורה, ככזו העוסקת בפנימיות שמדברת אליו. עליו. על האדם. לזה, שנקרא אדם כאשר הוא שואף להידמות בתכונותיו לתכונות הבורא, אותה מהות שגילה אברהם בתפיסת מציאותו, מתוך איזונו מולה.

הבלוג שלנו

הספריה שלנו ומאמרים

books.jpg

 

כאן תוכלו להכנס ולעיין בספרי מקור ובספרי המקובלים, כגון התנ"ך, תהילים, תלמוד עשר הספירות ועוד

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב יהודה לייב אשלג - בעל הסולם - על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": 

talmud_eser_hasfirot2.jpg

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".