top of page

משיח לא בא, כי...

בכל עת וזמן, אנו טוענים ש"אוטוטו הוא בא" ומייחלים שהוא, המשיח, "יבוא כבר", אך עם זאת, "משיח יושב בשער ירושלים. מחכה שיהיו בני האדם ראויים לגאולה. הוא אסור באזיקים, ואנשים שלמים הוא צריך, שיתירוהו מכבליו. די לו מחסידים, די לו ברוחב. עכשיו הוא דורש בעומק... באנשי אמת" מסביר הרבי מנחם מנדל מקוצק - ובהתאם, בטרם שיהיו, או בטרם שנהיה "אנשי אמת", הוא לא בא ולא יבוא... הוא אסור באזיקים, כדברי הרבי זצ"ל


מעטים הם האנשים שיכולים להגיד באמת, בשביל מה הם זקוקים ומצפים לגאולה וממה בדיוק, אנשים רוצים להיגאל. ובדומה לכך, מעטים הם אלו שאכן חושקים בבוא המשיח מתוך המניעים הנכונים, זאת למרות כל הייחולים והציפייה לו. כלומר, שאין זה שקר שהיהודים, או חלק מהם לפחות, (ואפילו אנשים בעולם), רוצים שהמשיח כבר יבוא, כאותו סממן מובהק שאמור לגאול אותנו. אבל כאמור, כנראה שלא קיימים בנמצא בני אדם רבים, או לפחות לא מספיק, שהיו רוצים במשיח ובגאולה, מהטעמים הראויים. וכמו שאומר השיר הידוע של שלום חנוך "משיח לא בא..." כך שבמילותיו, הוא במידת מה מנבא את מה שקורה וגם את הסיבות, (הלא נכונות), שבגללן רוב האנשים היו רוצים שהוא יבוא כבר ושניגאל, סוף סוף, במהרה.


יש שני סוגים של אימרת הרבי מקוצק ולפי אחת מהן ככתוב "משיח יושב בשער ירושלים" וכו, אך האחרת, דווקא עושה שימוש במילה "רומי" ועל פי אימרה זו, "משיח יושב בשער רומי", כאשר חכמים מסבירים ש"רומי", זוהי לא מדינה, או תקופה, אלא "מצב". רומי, זה מלשון "רמאות", ובהתאם, המשיח יושב במקום השקר, ומחכה כדברי הרבי, ל"אנשי אמת". ומי הם אנשי האמת הללו? האם הם אלו שרוצים שיהיה להם יותר כסף? האם אלו הם האנשים והנשים שהיו רוצים "גאולה כלכלית" כפי שזה יוצא מדברי שירו של שלום חנוך (העוסק במשבר הבורסה של שנות ה 80)? או אולי אנשי האמת הם אלו שרוצים לצאת מדיכאון כלשהו, אלו שמאוכזבים מהחיים, מהזוגיות שלהם\ן, או מהמציאות בכללותה? כלומר, שיש צורך לברר מהו השקר שבו אנו חיים ושעל פתחו יושב המשיח ומכאן, להבין כיצד להיגאל, או ממה בדיוק, בכדי שזה יקרה ובזה, נביא להתרתו של המשיח, מכבליו. שכן, מדברי הרבי מקוצק עולה שלא רק אנו תלויים בו ומצפים לבואו והגעתו אלא שגם הוא, המשיח, זקוק לנו. שהרי כתוב ש"אנשים שלמים הוא צריך שיתירוהו מכבליו..." ובעצם, בגללנו, הוא "סובל", לא בא ולא יכול לבוא, כדי לגאול אותנו מ"הצרה" בה אנו נתונים. וכמו כן נשאלת השאלה, האם הוא צריך לבוא כדי לסייע לנו בצרות המוזכרות, כאלו ואחרות, מבחינה חומרית\כלכלית\בריאותית\בטחונית וכו?

ובכן, אפשר להגיד, על פי כל האמור עד כה, שמובן שיש צורך באיזו סוג של כוונה אמתית שלנו, של אלו שרוצים שמשיח יבוא, כך שזו לא תהיה ציפייה, מתוך איזה קושי כלכלי או קושי קיומי כזה או אחר, בחיינו הפרטיים, עם כל הסבל שאנו חווים בהם לא פעם. ובנוסף, על אף שכולנו או רובנו היינו רוצים בהגעתו ולו רק בכדי שתיפתר הבעיה הביטחונית בה אנו שרויים, אך כנראה שגם לשם כך הוא לא יבוא וזה, לא מה שיביא אותו במסגרת אותה "אמת" שאמורה לגרום לו להגיע, כדי שנשיג סוף כל סוף גאולה. היינו, שהרצון שלנו, להחליף את המציאות שבה אנו נתונים ברמה הגשמית, החומרית, הוא לא הכוונה האמיתית, הנפשית, שאליה אנו אמורים להתכוונן ולכוון את לבנו, בכדי שהמשיח יגיע, כי הנה, הרצונות האלו שלנו הם לא המאפיינים של "אנשי אמת", אשר להם הוא זקוק בכדי ש"יתירוהו מכבליו". ומכאן, שעם כל הצער שבדבר, אם נמשיך לחיות ב"רומי" (בחיי שקר) ולא נתחיל לברר בתוך תוכנו ממה אנו רוצים להיגאל ולמה אנו זקוקים למשיח, אז לא נחיה בתקופה שבה בעצם הם יגיעו, המשיח והגאולה. ועם כל זאת, אל לנו להתייאש מלחכות ולצפות כי אם עלינו להתחיל להשתדל יותר לעשות את הבירור הזה, הנכון והראוי, לשם העתיד הטוב שמובטח לנו, כמופלא. ואולי, יסתבר ויתגלה לנו עם הזמן וההשתדלות, שבדיוק לשם כך אנו זקוקים לו, למשיח. היינו, שהוא זה שירומם את תודעתנו מעלה מעלה ויעזור לנו להיכנס ללב הגס שלנו פנימה, כדי שנדע ונפנים, לשם מה אנו זקוקים לגאולה וממה אנחנו רוצים\צריכים להיגאל בכלל.


או במילים אחרות, המשיח, יופיע בחיינו, בדרך כלשהי, פרטית ו\או כללית, אם נרצה שהוא יבוא בכדי לסייע לנו, לראות את בבואת עצמנו. הוא יבוא, אם נעשה חשבון נפש רציני, עד שנראה את כל השקר שבו אנו חיים ונחפוץ להיות אנשי אמת, שזקוקים לגואל, שאמור לגאול אותנו מעצמנו ולא משום מצב כלכלי או בטחוני קלוקל, שמהווים רק תוצאה, מזה שהוא לא בא. כלומר, שה"צרות" שלנו, במיקרו ובמקרו, הן רק תוצר של מצבנו שלא מאפשר את ביאתו של המשיח, שבגללנו כמוסבר, הוא אסור באזיקים ואין לו צורך בעוד "דתיים" או "חילוניים", או כל תרבות שהיא, שקרית, אלא שבאמצעות בירור נכון של האמת בחיים האלה, הוא יגיע ובהתאם, אותה הוא ישתית עלינו, כאמת מידה. היינו שאם נחשוק בביאתו כדי לראות את ה"אמת", שכה נעדרת מעולמנו החולני, הצבוע והנהנתני, הוא בוא יבוא ויהי מה! שכן, "האמת", היא מה שאנו צריכים לייחל לו בשינוי פנימי עמוק שלנו ובמקביל, נזכה לחזות ולראות בו, כמי שמיישם אותה במציאות חיינו חזרה, בעולם שבו אנו נהיה ראויים סוף כל סוף לתואר של "בני אדם" ולא של כאלו החיים ברמת בהמה. ולסיכום, אנחנו צריכים אותו, כדי שהוא יבהיר לנו לשם מה אנו זקוקים לו, לאמת, לגאולה ובשביל מה, כך עד שנחזה בשקר שבו אנו חיים ונרצה בדברים הנכונים, שישתקפו כטוב, אל מול כל הרע50 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page