top of page

ההיסטוריה, מוכיחה את קיום האלקים - עדות ממקור ראשון

אז... האם היה זמן כלשהו בעבר שנקרא "ימי הביניים"? האם הייתה תקופה כזו שנקראת "האינקויזיציה"? האם תרבויות שונות כגון רומי, יוון ואחרות אכן היו והתרחשו? סביר להניח, שהתשובה לכל השאלות הללו היא ש"כן". כל זה היה והתרחש. ואיך אנו יודעים זאת, לגבי כל מה שהוזכר כאן ובעיתות רבות אחרות? מפני שבעצם, מעבר לגילויים ארכיאולוגיים, אחד הדברים שמסייע לנו לדעת על מה שהיה בהיסטוריה, אלו עדויות. עדים, אנשים שהיו בתקופה כזו או אחרת, עברו את מה שהם עברו, ראו את מה שהם ראו, סיפרו על כך לאחרים, כתבו על זמנם וכך כל דור ודור, העביר את האינפורמציה קדימה, לדור הבא וכן הלאה, עד דורנו זה. ובאותו אופן, יש לנו עדות ממקור ראשון גם לגבי האלקים! הוא, התגלה למיליוני אנשים שהיו עדים להופעתו, "פעם", במדבר סיני, במעמד מיוחד שנקרא "מתן תורה" ובו, התרחש אירוע היסטורי שהעדים לו אז, העבירו את האינפורמציה לדורות ההמשך, עד ימינו.


לא פעם, אנו נוהגים להתייחס ליהדותנו, לתורתנו, לאלקים ולתרבות שלנו, כאל דבר מה "דתי", שדורש כביכול את האמונה או חוסר האמונה, של האדם בעניין. זאת אומרת, שקשה לנו להתייחס לכל הקשור בבורא וליהדות, מעבר לפן הדתי של הנושא. אך עם זאת, כשאנו בוחנים עניינים אחרים בעבר כמו אירועים מגוונים, כאלה ואחרים, אנו נוהגים להסתמך על ההיסטוריה ועדויותיה, לגבי הצורך שלנו לאמת את מה שקרה. ומשכך, אנו יכולים להסתמך על מה שההיסטוריה מגלה ומספרת, פעמים רבות, מטעם כך שיש לנו עדויות, על מה שהתרחש, עוד לפני שהיה ניתן לתעד דברים בעזרת מצלמה (שהומצאה רק בסביבות 1816 לערך).


ובאותו אופן, מסתבר, אנו צריכים לבחון גם את האירוע המכונן של "מעמד הר סיני", אשר בו ניתנה התורה לעיניי מיליונים שהיו עדים למחזה. שבזאת, ניתנת לנו האופציה שלא לבחון את כל הקשור ביהדות ובאלקים מבחינה דתית דווקא כי אם מבחינה היסטורית. ועל כן, התורה מעבר לכל מה שהיא מייצגת, הרי שהיא מסמך היסטורי שעובר מדור לדור עד ימינו אלו, כאשר בה גם מוזכר אותו אירוע של הופעת בורא עולם לפני מיליונים, שהיו עדים למה שקרה. וזה קרה, בשישי לחודש סיוון בשנת 2448 לבריאה, שאו אז, התגלה הקב"ה לעיני כל העם על הר סיני אשר שם, ניתנה לנו גם התורה.


משה מקבל את לוחות הברית במעמד הר סיני
מעמד הר סיני

מעמד הר סיני, היה אירוע היסטורי שעליו לא ניתן לערער. כל הגרסאות שמתעדות את אותו האירוע זהות. כל יתר הדתות שמאמינות בעצמן בתנ"ך (ובתורה בעיקר) מסכימות על כך גם כן ונשענות על התורה. ועם זאת, כשאנו בוחנים את הדברים דרך עיני העם עצמו, הרי ידוע שאנו עם "קשה עורף" שלא רוצה להאמין לדבר, אנו עם ששואל שאלות, עם שאינו מקבל את הדברים כמו שהם בלי הוכחות. ולפיכך, גם מובן לנו מה שמתואר בפסוקים הידועים, שבמסגרתם הייתה אמורה התורה להינתן רק למשה והוא היה אמור להעבירה אל העם. אך כמו שמתארת לנו התורה את הדברים, העם "סירב" לקבל את התורה מפי משה ודרש שהבורא בעצמו יתגלה לעיניהם וזה, אכן קרה.


ולאחר שזה קרה, מאותו הרגע, כל אותם מיליונים המשיכו להעביר את העדות אודות האירוע הזה הלאה מדור לדור. לא מן הסתם גם, לאחר מכן, כשהיהודים התפזרו בגלויות השונות, הם ידעו על מה שהתרחש כבר אז, באותה צורה. היינו, שלא הייתה מצד זה עדות כזו ומצד שני עדות אחרת, אלא כל מה שהעבירו העדים לאירוע ההיסטורי הזה, היה זהה בכל, ומסיבה זו גם לא מן הסתם היו יכולים כל היהודים במשך הגלויות ואלפי שנים, לקיים את אותם הדברים בהתבסס על האמת, שהועברה לה הלאה דור אחר דור. ואם בכל זאת מישהו עדיין סקפטי לגבי הדברים הרי שניתן לבחון אותם גם ביתר עמקות


הנה כאשר הורים מספרים לילדיהם דבר מה, על פי רוב, הם אינם נוהגים לשקר לילד אלא אם כן זה לטובתו. ובכל הנוגע לאירוע של מעמד הר סיני, מבחינת הדורות שעוד לא נולדו, הרי שיוצא שאותם הורים שהיו במעמד, העבירו לילדיהם שנולדו אח"כ ושלא נכחו באירוע, את המידע לגבי המעמד שהתרחש וכל זאת, כאשר יש בדבר סיכון. שכן, על פי התורה, יש ליהודי חובה לקיים דברים מסויימים שבמידה והוא לא יקיימם, גזר דינו מיתה. והרי אין הורה שהיה מעז למסור לילדו דבר שקר, שהוא צריך לקיים ושאם הוא לא יקיים אותו, הוא ימות, אלא אם כן המדובר בדבר מה אמתי וגורלי. ובמקרה זה של מעמד הר סיני, מובן שאותם הורים שהעבירו לדור הבא שלא נכח במעמד את האינפורמציה, עקב חשיבותה, עשו זאת מתוך בטחונם המלא בכך שמה שהם היו עדים לו, הוא האמת המוחלטת. הם היו שם, הם ראו בעצמם את מה שהתרחש ומכאן, שהיה להם ביטחון מלא במה שנקרא "והגדת לבנך", כי לא היה להם כל ספק שחובה עליהם למסור את הדברים לצאצאיהם, בלי חשש שאולי אין המדובר באמת.


כלומר, במילים אחרות, אותם אלו שהיו במעמד הר סיני, היו מוכנים שילדיהם שטרם נולדו, ישמעו על כך מפיהם (לאחר היוולדם), שכן, הם ידעו שהם מעבירים לילדיהם את האמת הנדרשת להם בדבר קיום האלוקים בוודאות(כי הם עצמם היו במעמד) - ובהתאם, הם רצו שילדיהם יתמסרו לבורא, כי הוא "אמת" אמיתית שנגלתה להם, ולכן רק עבורו שווה להם "לקחת את הסיכון", שעלול לקרות לילדיהם דבר מה, בעקבות המידע שהם העבירו להם. ועל כן, כשאנו בוחנים את ההיסטוריה, אין אנו יכולים להתעלם מכך שהיה בה זמן כלשהו, שבו התרחש דבר מה דרמטי ביותר, אשר היו לו כאמור מיליוני עדים שראו את אותו הדבר, סיפרו לדורות שאחריהם את אותו הדבר ובעצם, הביאו לכך שבעתיד ילמדו על אותה היסטוריה שנחוותה בלי צל של ספק, על ידי המוני עדים. ועם כל זאת, לא ניתן שלא להתייחס בהזדמנות זו, גם לכל השקרים שהומצאו אח"כ על ידי נביאי שקר והוגי דתות אחרות, שאין באמתחתם את אותה הוכחה שיש לנו, בנוגע לאמת שקרתה.


היינו, שכאשר אנו בוחנים את הדת המוסלמית, הרי שכולה נשענת על אדם אחד בלבד, שכנראה עבר אירוע כלשהו ברמה הפסיכיאטרית, שבמסגרתו של אירוע זה, הוא בא וטען שלו (ורק לו) התגלה אלקים ואמר לו כך וכך. או אם אנו מתייחסים לדת הנוצרית שגם היא המצאה, שכמו האיסלאם, שתי הדתות המומצאות הללו, מקורן ביהדות, אך בצורה מעוותת. כלומר, שהן נשענות על מה שקרה בוודאות ליהודים אך מתוך זה שאין להם אחיזה בדברים, הם המציאו אירועים שונים ומשונים, בכדי שיוכלו להתנכל ליהודים ו"להתנגח" ביהדות, שלא הייתה לצערם, קשורה אליהם, אלא לצאצאי האבות הקדושים. זאת אומרת, שכנראה מתוך קנאה עזה ומרמור על האירוע שהתרחש בקרב עם ישראל, רצו גם יתר העמים שיהיה להם חלק בכל הקשור ברוחני ולפיכך, הם המציאו את מה שהמציאו. ועדיין, כפי שמתואר בלא מעט מקומות, גם הגויים ידעו בזמן אמת על המעמד המפורסם שהתרחש לעיני מיליונים ולא לעיני אדם אחד - ומכאן, כבר החלה לצוץ ובהמשך לגדול, השנאה אלינו, כי להם לא קרה, מה שקרה לנו - אך הם מבינים ויודעים בוודאות, שמה שהיה, זו האמת לאמיתה. זוהי אמת שכאמור, היו לה המוני עדים, ולא כזו שמקורה במישהו שממציא משהו, כפי שזה ביתר האמונות והדתות.


זכינו, לא רק להיות התרבות המובילה מכל בחינה שהיא, כי אם גם בפיסת היסטוריה שאין עליה עוררין ואשר לגביה, יש עדויות רבות וכמו כן ממצאים ארכיאולוגיים שונים (לגבי בית המקדש ועוד). עלינו לדעת (!) שיש בורא לעולם לא רק מתוך אמונה, אלא גם מתוך ההיסטוריה שעברה במשך הדורות, בצורה אמינה, שאין כל ספק להתרחשותה. אנחנו נרדפים ושנואים על יתר אומות העולם כבר אלפי שנים שכן, גם אצלהם עברה השנאה מדור לדור וכל זאת, בעקבות אותם אירועים שהיו מנת חלקנו. והם, הגויים, ידעו על העבר שלנו מתוך שהם קבלו את ה"דיווח" על מה שהיה מקודמיהם. זה החל בעיקר מזמן יציאת מצרים והמשיך בהתרחשויות רבות, שבמרכזן מעמד הר סיני הידוע. שם, לא רק קבלנו את התורה, כי אם גם התגלה לעינינו הכוח העליון שעשה את כל היקום. הם, הגויים, יודעים זאת גם, אבל אנחנו, צריכים גם לדעת זאת כי אנחנו יכולים להישען על העדויות הללו, בלי כל חשש. אנחנו עם נאור ומתקדם ובו זמנית קשי עורף, שלא מאמינים לכל דבר כמו פתיים, ובהתאם, יש לנו הוכחה ניצחת לעברנו המפואר. עבר, שמבטיח לנו גם עתיד מפואר, במהרה בימינו, שנזכה שוב למעמד, כמובטח
31 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page