top of page
ytro.jpg

תורתי - התורה, זה עליך

פרשת חוקת

מצוות פרה אדומה (יט, א-כב) - במרכז הפרשה, הקב"ה מצווה את משה ואהרון, לקחת פרה ששערותיה אדומות, אין בה כל מום ולא נשאה מעולם בעול. לאחר שחיטתה, שורפים את הפרה, ועל אפרה,  נותנים מי מעיין חיים, כך שה"עיסה" הזו הופכת לחומר-סגולי המטהר טמאים. התורה מפרטת את מצוות פרה אדומה ואת אופן הכנת מי הטהרה, את דרך השימוש בהם וכן כמה מדיני טומאה וטהרה.
פטירת מרים ומי מריבה (כ, א-יג) - האירועים הבאים מתרחשים בשנה הארבעים לשהות בני-ישראל במדבר, סמוך לכניסתם לארץ ישראל. התורה מספרת על פטירתה של מרים הנביאה, אחות משה. התורה ממשיכה ומספרת ברצף: "ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון". מכאן אנו למדים על באר המים שליוותה את בני-ישראל במדבר, בזכות מרים הצדיקה, ועתה עם פטירתה נעלמה הבאר והעם צמא למים. משה ואהרון ממהרים אל פתח אהל מועד, שם נגלה אליהם ה'. ה' מצווה למשה לקחת את מטהו, להקהיל את העם, ולצוות על הסלע שיוציא מים. משה מכה על הסלע פעמיים במטה, ומים רבים פורצים מן הסלע, להשקות עת כל העדה ואת צאנם. משה ואהרון נענשים חמורות על כך שלא עמדו בציווי לדבר אל הסלע, אלא הכו בו. נגזר אליהם, כי לא יזכו להכניס את העם לארץ ישראל.

תקציר פרשת השבוע

פרשת השבוע - פרשנות קבלית

הגוף שלנו, הוא זה שמצד אחד מפריד אותנו מן הרוחניות, אך מהצד האחר, הוא זה שמאפשר לנו להשיג אותה, מעצם התגברותנו עליו. שכן, מסבירים המקובלים, המקור שממנו הגענו מלכתחילה, הוא הרוחניות והחיבור לשרש נשמתנו, אשר ממנו השתלשלנו לכדי תפיסת מציאות העולם הזה. עם זאת, על מנת שנהיה שרויים בתוך מציאות שבה אנו בעלי יכולת הבחירה, ניתן לנו הגוף, שמנתק אותנו מן המציאות הרוחנית ובזאת מאפשר לנו את יכולת ההשגה של חיים אמיתיים ועצמאיים. זאת אומרת, שהניתוק מן הרוחניות הוא דבר הכרחי בכדי שנוכל להיות בנקודה שבה תהינה מולנו שתי אופציות לבחירה, גשמיות או רוחניות, וכך, נבחר בעצמנו להתעלות מעל טבענו הגופני.

התורה זה עליך - פרשנות חלק 1

מושגי "אמת" ו"שקר", הם העומדים בפני מי שרוצה להשיג בחייו אושר, מיצוי, חופש וכדומה, שכן, האדם שחי את החיים, מתחיל לחוש בהם עם הזמן, את השקר שבהם. והשקר הזה, שמכונה גם בכתבים שונים "עלמא דשקרא", נובע לא פעם מהפנמת האדם את מצבו בעולם הזה, הגשמי, עד כדי כך שהוא חש ומרגיש שהעולם, הוא עולם של שקר. ולפיכך, אם האדם מתחיל לחוש כך בחייו, (בלי קשר לנסיבות שהובילו אותו לכך), אז הוא מתחיל לרצות לחיות את החיים, באמת - היינו, שהוא רוצה לגלות מה החיים מציעים לו מעבר להבלי החומר המתכלה והגוף הנפסד ומתוך כך, אם התמזל מזלו, הוא ימצא את השביל המתאים לו דרך חכמת האמת ופנימיות היהדות, כתשובה, על מה שהוא מרגיש. ובעצם, אפשר להגיד שמושג ה"שקר", מקביל לעולם הגשמי ומנגד, מושג ה"אמת", מקביל לעולם הרוחני, שאליו אמור האדם לשאוף ולהגיע, במידה ובה הוא רוצה לצאת מחיי השקר הגשמיים, בהם הוא חי. ועם זאת, במידה ובה האדם מנסה להתחיל לפסוע בדרך האמת ולהתקרב לזהות היהודית של נשמתו, הוא אינו חש בשינוי כלשהו, כך שכאילו הוא עבר משקר לאמת ועוד יותר מכך. לא פעם, האדם מרגיש שהוא מחליף שקר אחד, בשקר אחר ולא שהוא עבר כאמור, ממצב שלילי לחיובי, או בכל אופן, זה לא קורה ומתרחש מיד עם כניסת האדם לדרך המכונה "דרך האמת" על פי היהדות.

התורה זה עליך - פרשנות חלק 2

אמונה, היא סוד הפרשה הנוכחית, והיא בלב הפרשה, במסגרת המתואר בה, לגבי עם ישראל היוצא ממצרים, חוצה את ים סוף וחווה שלל אירועים ניסיים, תוך אמונתו בבורא ובמשה רבנו, המוביל אותם בדרכם החל מהקריאה בספר שמות וכן הלאה, עד הסתלקותו. ובאמונה, למרות הפנמתה בדרך נפשית ובדרך העבודה הפנימית, כסולם לעלות בו בכדי לאחוז במציאות ה' ולהשיגו, צריך גם לראות את הרובד הכביכול חיצוני של הדברים, כפי... להמשך

bottom of page