top of page

תלמוד עשר הספירות - הרב יהודה לייב אשל"ג

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב אשלג על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": "בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".

"תלמוד עשר הספירות" (תע"ס) הנו פירוש יחיד במינו לכתבי האר"י הקדוש. יצירה זו מתפרשת על פני ששה כרכים המורכבים מששה עשר חלקים, ואורכה כאלפיים דף. היא דנה בסדר השתלשלות העולמות הרוחניים מלמעלה למטה עד לעולמנו, ובעלייתו של החוקר המקובל במדרגות השגת כללות המציאות.

הספר כולל 16 חלקים על פי הנושאים הבאים:

 • צמצום וקו

 • עגולים ויושר

 • אור ישר ואור חוזר

 • עשר הספירות של עקודים

 • עשר ספירות דעקודים בהתפשטות השנייה הנקראים מטי ולא מטי

 • עשר הספירות של עולם הנקודים

 • עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמתו

 • עשר הספירות של עולם האצילות

 • זיווגי הספירות

 • עיבור ראשון דז"א

 • תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור הב'

 • לידה ויניקה של הז"א

 • תיקוני רישא ודיקנא דא"א

 • מוחין דגדולות של זעיר אנפין

 • בנין הנוקבא דז"א

 • ג' העולמות בריאה יצירה עשיה

כל חלק כולל מספר חלקים עיקריים:

 • אור פנימי – פירוש קטעים מכתבי האר"י.

 • הסתכלות פנימית – ביאור נרחב של בעל הסולם על הסוגיות העיקריות שנלמדו באותו חלק.

 • לוח השאלות והתשובות לעניינים – נמצא בסופו של כל חלק, בו ניתנת האפשרות ללומד לחזור על הלימוד על ידי שאלות הנוגעות לגוף הביאור באור פנימי עם הפניה למקומות הנשאלים.

 • לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות – נמצא בסופו של כל חלק, בו ניתנת האפשרות ללומד לחזור על הפירוש למושגים מרכזיים שנלמדו בחלק הנידון.

eserSfirot.jpg

כרך א - להורדה/לצפייה

כרך ו - להורדה/לצפייה

כרך ג - להורדה/לצפייה

כרך ד - להורדה/לצפייה

כרך ב - להורדה/לצפייה

bottom of page