top of page
ytro.jpg

תורתי - התורה, זה עליך

פרשת יתרו

יתרו, חותן משה, שומע על הניסים שחולל האלוקים לבני-ישראל ביציאת מצרים. הוא לוקח עמו את ציפורה אשת משה ואת שני בניהם גרשום (שאביו העניק לו את שמו כי "גר הייתי בארץ נכריה") ואליעזר ("כי אלוקי אבי בעזרי"), ויוצא אל המדבר שם משה מקבל את פניו ומספר לו את כל הקורות אותם. הניסים והנפלאות שעשה האלוקים משמחים את לב יתרו. הוא מקריב קורבן לאלוקים, ויחד עם אהרון וכל זקני ישראל הם עורכים סעודה משותפת.

תקציר פרשת השבוע

פרשת השבוע - פרשנות קבלית

שתי אבחנות עיקריות שהאדם מברר במהלך דרכו הרוחנית, הן אבחנות הקשורות בכלים המכונים כלים דקבלה, אל מול הכלים הרוחניים שאותם צריך להשיג וקרויים כלים דהשפעה, או מסך מתוקן. היינו, שמכיוון שממילא בריאת העולם וחומר הבריאה מכונים "הרצון לקבל הנאה", כל שנותר לאדם בעבודתו פה, בעולם, היא תיקון כלי הקבלה שלו, כך שהם יהיו בצורת כלים של השפעה. והשפעה, היא תכונה שאותה רוכש הנברא באמצעות היכולת לרצות ולכוון את כל מהותו אל מקור הבריאה, כלומר לבורא. כך שהפסיעה על הדרך הרוחנית, מתוך הכוונת החיים לנקודת ה "אין עוד מלבדו", ובחירה ברצונות הקשורים בנושא זה, מפתחים באדם עם התהליך, הרגשת "מסך", שבאמצעותו האדם מתנגד לקבלת הנאה לשם הנאה, מבלי להיות ביכולת לשתף בהנאה זו את המקור שממנו היא נובעת.

התורה זה עליך - פרשנות חלק 1

בפרשת "יתרו" כידוע, ניתנה התורה לבני ישראל, במדבר, כאותו "ספר הוראות", שעניינו האור, שמלמד ומביא "הוראה" לאדם, ובעיקר לאדם היהודי, כיצד לנהוג, בכל אורחות חייו, ברמה הגשמית והרוחנית. וכל זאת כמובן, מתוך השאיפה לרומם את האדם אל הרמה הרוחנית ממילא, כי היא כוללת בתוכה את העולם הגשמי, החומרי לכאורה. וכשמתייחסים למילה "גשמיות" או "חומריות", על פי דרך חכמת האמת, הרי שעוסקים בכוונה הפנימית של האדם ולא בדבר מה ערטילאי אחר. כלומר, שבחינת עולם הזה, הגשמי, שהאדם חש שאין בו באמת רוחניות, או שהיא מילה המצטיירת בנו כמילה בעלמא, שכמו ריקה ממשמעות, זו צורת חיים המושפעת מהכוונה הפנימית של האדם. כך שאדם שכזה הוא מי שכוונותיו הן לעצמו, כי הוא חי בטבעו ובחומר הבריאה, שכולו על הכוונה של "רצון לקבל הנאה לעצמו" ועל כן, מי שחי כך, לא יכול לחוש ברוחניות או להתחבר לתוכן המלא של המושג.

התורה זה עליך - פרשנות חלק 2

פרשת משפטים, עוסקת בחלק ניכר ממנה בדיני נזיקין וממונות ובדברים הקשורים בין אדם לחברו, אך מן המילה עצמה "משפטים", כפי שבעולם הזה אנו עוסקים במשפטים ודינים, כבר ניתן להבין שהמדובר במצות שמהותן אמורה להיות מובנת גם מבחינת השכל האנושי ולא רק מטעם היותן ציווי אלקי. עם זאת, כמובן שהדברים ניתנו מסיני וכהמשך למעמד העם בקבלת התורה על פי ה', אבל הבורא הוא זה שגם נתן לנו את השכל להבין את הדברים מטעם עצמנו כביכול, באמצעות נתינת דעתנו ואמות המידה המוסריות שלנו, כבני אנוש. ומתוך שענייני הפרשה מרובים, הרי שעיקרה הוא, עליית משה להר סיני לקבל את שני לוחות הברית, אשר את מה שכתוב בהם, שמע כל העם במעמד הקדוש וכעת, כאמור, עולה משה "לשמיים" על מנת לקבל את הלוחות ולהביאם לעם. כמו כן, ניתן להבין מן הפרשה והפסוקים שבה, את הבטחת הקב"ה לעם על ארץ ישראל והכניסה אליה, שהיא הנחלה שאליה נועדנו כבר מתוך הבשורה אשר לפיה אנו יוצאים ממצרים

bottom of page