Old Hebrew Prayer Book

 

ברוכים הבאים לאתר משמעות

 

אתר משמעות, המקום לאנשים ששואלים את עצמם את השאלות החשובות בחיים. אתר משמעות החיים, הינו מרכז וירטואלי המשמש להסברה ולימוד נושא משמעות החיים ע"פ חכמת האמת, הקבלה, בגישה מדעית, ריאלית והגיונית לכל מעיין.

מועדי, זמני וחגי ישראל

חודש אב

av.gif

חודש אב על פי המקורות - חודש אב, המוכר גם כמנחם אב, הוא החודש ה 11 שכמעט מסיים את השנה שהחלה בתשרי, והוא חמישי לחודשים, בשנה שנספרת מפסח, מזמן יציאת מצרים. שם החודש, שמזלו אריה, הוא כשם שאר חודשי השנה, ומקורו מגלות בבל. פירוש השם הוא אש, לרמז על הקיץ הלוהט שבזמן זה של העונה. מעבר לכך, שם החודש מפורש גם כ"קנים", המהווים גזעים שונים שאף שמשו את המזבח בכדי לתת את המערכה. 

פרשת השבוע - זה עליך

parasha.jpg

פרשת דברים - פרשנות קבלית

דברים, כפרשה הפותחת את ספר דברים, לאחר סיום ספר במדבר, מגיעה לאחר הקריאה הנהוגה בסיום הספר הקודם בבתי הכנסת במשפט: "חזק, חזק ונתחזק". ואין משפט מתאים יותר למי שעומד להכנס אל תוך ההשגה הרוחנית הנעלה עד מאוד בפנימיותנו, הנקראת "ארץ ישראל". שארץ, מלשון רצון, היא אותה פיסת אדמה, מקום, מרחב פנימי, שבו וממנו אנו משיגים את הרוחניות. את הקשר אל מקור נביעת הקיום. ואומרים חכמינו שהברכה "חזק", באה פעמיים בכדי לבטא עבורנו את הכוחות במציאות. "חזק" אחד הוא רצון הנברא ליציאה מן הסבל לחיים טובים. "חזק" שני הוא רצון הבורא להטיב לנו....

הבלוג שלנו

הספריה שלנו ומאמרים

books.jpg

 

כאן תוכלו להכנס ולעיין בספרי מקור ובספרי המקובלים, כגון התנ"ך, תהילים, תלמוד עשר הספירות ועוד

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב יהודה לייב אשלג - בעל הסולם - על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": 

talmud_eser_hasfirot2.jpg

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".