ברוכים הבאים לספריה שלנו. כאן נמצאים ספרי הקודש של עם ישראל להורדה או לצפיה. 

 

 

ספרי הקודש הראשיים

רזיאל המלאך  ספר היצירה  תנ"ך  ספר הזוהר  תלמוד עשר הספירות 
raziel hamalhach sefer hayezira tanach3 sefer hazohar talmud eser hasfirot2

מדרש: זו תפלת אדם הראשון שהתפלל בשעה שנגרש מגן עדן ועד שנתן לו הספר הקדוש הזה ויתחנן לפני הגבורה ויאמר.:

ה' אלהי העולם אתה בראת את כל העולם להדר יקר חסין ותעשה כרצונך. ומלכותך נצח נצחים ותפארתך לדור ודור ואין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ואתה כוננתני במעשה ידיך ותמשילני על כל בריותיך להיות שליט על מפעליך. והנחש הערום הארור השיאני בעץ...

readmore
download button

ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו ע"ה ורבנו הרס"ג ז"ל כתב בפירושו לספר יצירה שהוא הקבלה מאברהם אבינו ונכתב בתקופת התנאים. 
עכ"ד יש מייחסים אותו לרבי עקיבה ובעל הסולם כתב שהדעת נוטה שנכתב בתקופת התנאים ובמקום אחר ייחסו לאברהם אבינו ,לענ"ד אין סתירה כי יסודות דברים אלו עברו בקבלה מפה אל פה מאברהם אבינו עד לתקופת התנאים ורבי עקיבה העלה הדברים על הכתב...

readmore
read button

הַמִּקְרָא או הַתַּנַ"ךְ (ראשי תיבות של תורה, נביאים וכתובים) הוא קובץ הספרים המהווים את כתבי הקודש היסודיים של היהדות. קובץ ספרים זה מהווה ביהדות הרבנית את "התורה שבכתב". מבין כל הספרים המרכזיים ביהדות‏, ספרי התנ"ך הם העתיקים ביותר, וכתיבת המאוחרים שבספרי התנ"ך נסתיימה לפני תחילת הספירה הנוצרית‏. עם זאת, ספרי התנ"ך לא נכתבו בתקופת זמן אחת, ותהליך הקאנוניזציה של התנ"ך החל בתחילת...

 readmore
 download button

הרב יהודה אשלג ,"בעל הסולם", לימד בהקדמה לספר הזוהר : "היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו."  

ספר "הזוהר",נכתב בידי "רבי שמעון בר...

readmore
download button

בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב אשלג על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": "בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".

"תלמוד עשר הספירות" (תע"ס) הנו...

readmore
download button

ספרי קודש ראשיים נוספים...
קטגוריות נוספות