חודש שבט, הוא החמישי לחודשים כשסופרים מתשרי והוא החודש ה 11 לפי ספירת השנה על פי תחילתה בניסן. שבט, נזכר במקרא: "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חדש הוא חודש שבט, בשנת שתים לדרויש, היה דבר ה' אל זכריה..." מתוך זכריה א' פסוק ז'. שם החודש, הוא מהמילה האכדית "סבטו", שמשמעה מכה. הטייתה באופן מסויים בשפתיים הופך את שמה לשבט, חודש המאופיין על פי רוב בגשמים כבדים ולכן סבורים שזהו מקור שמו, כך שהשמיים מכים בגשמים את הארץ. 

מזל החודש, דלי, מסמל את פעולת השאיבה שנעשתה מאחר שכבר בורות המים היו מלאים כפי שמוסבר במסורת "יזל מים מדליו וזרעו במים רבים". כמו כן, בשבט חלה שבת "שירה", כינוי לשבת שבה מוקראת פרשת "בשלח". בפרשה זו, מופיעה שירת הים על נס קריעת הים וכמו כן, בחודש זה חל ראש השנה לאילנות, הידוע כט"ו בשבט. חג, המסמל לפי חכמת הפנימיות את הזמן של צמיחתו הרוחנית של האדם, בדומה לעולם הצומח. שכידוע, משול האדם לעץ, כפי שכתוב "כי האדם עץ השדה" ולכן, על אף כל חיצוניותו של החג, מצפים ההולכים בדרך הרוחנית שחודש זה כשמו כן הוא שב"ט, שנשמע בשורות טובות. אמן